10

THỜI GIAN : 06 / 2019

HẠNG MỤC : CẢI TẠO NỀN, ĐÓNG TRẦN & VÁCH THẠCH CAO, SƠN NƯỚC, CẢI TẠO MẶT TIỀN …

ĐC; NGUYỄN VĂN CỪ – TP VINH – NGHỆ AN