10

HẠNG MỤC : CẢI TẠO NHÀ PHỐ

CÔNG VIỆC : Thay đổi công năng sử dụng, chia phòng. Cải tạo tổng thể nhà, đục nền, cán nền lót gạch, sơn nước, thi công lại hệ thống điện & nước…

Thời gian : T5/2020